Kvietimas į maisto pramonės chemikų tobulinimosi seminarą

Seminaras

Maloniai kviečiame dalyvauti chemikų pasitobulinimo mokymuose, kurie vyks Kauno technologijos universiteto Maisto institute, Taikos pr. 92–701, Kaune.

10.00 – 10.30    Dalyvių registracija.
10.30 – 11.15    Kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė laboratorijoje. Užsienio laboratorijų patirtis.
11.15 – 12.15    Bendrieji reikalavimai cheminiams laboratoriniams tyrimams. (reikalavimai įrangai, įrangos priežiūros priemonės, reikalavimai įrašams, atsekamumas, terminai).
12.15 – 13.00    Matavimo indai ir jų valdymas Praktinis demonstravimas darbo su matavimo indais.
13.00 – 13.30    Kavos pertrauka.
13.30 – 14.15    Tirpalai ir jų ruošimas, saugojimas, darbas su tirpalais, koncentracijos skaičiavimas.
14.15 – 15.00    Praktinis darbas tirpalų koncentracijos apskaičiavimas. 
15.00 – 15.15    Klausimai ir diskusija.
15.15                 Pažymėjimų įteikimas.

Kursų kaina – 60 Eur

Pageidaujančius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu testlab@lmai.lt arba galina.garmiene@ktu.lt.     Tel. 8-37 312 393, mob. 8-615 24954.

Registruojantis prašome nurodyti:
–    įmonės pavadinimą, kodą, PVM kodą, adresą 
–    dalyvių skaičių; 
–    dalyvių arba atsakingo asmens telefono numerį.

Kontaktai:
Galina Garmienė
tel. 8 (615) 24 954
e. p. galina.garmiene@ktu.lt

November 24 d., 2015 08:00 - 14:00

Taikos pr. 92-701

Įtraukti į iCal
Suggest an Event