2017 METŲ PRIĖMIMO Į CHEMIJOS INŽINERIJOS (05T) MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

Science | 2017-06-14

Kviečiame teikti paraiškas į doktorantūros studijas.

Disertacijų tematikos:

  • Candida genties patogenų išskyrimas, jų savybių ir poveikio žmogaus organizmo mikrobiomui nustatymas. Isolation of pathogens of Candida genus, determination of their properties and impact on human microbiome.

Vadovė Habil. dr. Joana Šalomskienė

  •  Antimikrobinių polipeptidų išskyrimas iš antrinių kviečių krakmolo produktų, jų savybių ir taikymo personalizuotos mitybos produktų bei valgomųjų plėvelių gamybai nustatymas. Purification of antimicrobial polypeptides from wheat starch rest raw materials, determination of their properties and application for personalized nutrition food and edible films manufacturing.  

Vadovė Dr. Lina Vaičiulytė-Funk

 Plačiau: