Ekskursija po Maisto institutą KTU Inžinerijos licėjaus moksleiviams

Important | 2018-01-27

Sausio 23 dieną KTU Maisto institutas į svečius priėmė KTU Inžinerijos licėjaus mokinius. Ekskursijos įspūdžiais dalinosi patys moksleiviai:

Šiais metais sausio 23d., mes keliavome į KTU maisto institutą. Jau iš pavadinimo supratome, kad tai bus susiję su maistu. Labai rūpėjo sužinoti, ką gi tas institutas veikia? Kelionė neprailgo ir mes pravėrėme įstaigos duris. Mus maloniai pasitiko direktorė Alvija Šalaševičienė. Direktorė mus supažindino su vyresniąja mokslo darbuotoja Galina Garmiene. Galina mums papasakojo apie eksperimentus, apie darbą, kuris vyksta maisto institute, supažindino su laboratorijomis, su kabinetu, į kurį atveža patikrinti ir nustatyti produktų kokybę. Lankėmės pas Joaną Šalomskienę, kuri vadovauja Mikrobiologijos mokslo laboratorijai. Ši darbuotoja mums papasakojo apie įdomią knygą ir apie pelėsinius grybus bei jų įtaką žmogaus sveikatai. Mūsų paskutinė aplankyta laboratorija buvo pas Gitaną Alenčikienę. Čia darbas labai įdomus ir neįprastas. Jos komanda dirba prie maisto produktų ragavimo. Pagal skonį, konsistenciją, spalvą tiksliai nustato koks tai produktas. Norint dirbti šį darbą reikia labai daug žinių, praktikos ir kruopštumo. Lankydamiasto institute sužinojome labai daug įdomių dalykų: apie eksperimentus, apie maisto svarbą ir žalą žmogui. Ši mokslo įstaiga labai svarbi, nes maistas yra vienas iš gyvybės šaltinių.