KTU Maisto instituto direktorė Alvija Šalaševičienė dalyvavo Scar SWG Food Systems 5 susitikime, vykusiame Hagoje

Important | 2018-02-01

Scar SWG Food Systems 5 susitikime, vykusiame Hagoje, 2017-11-24 nagrinėti šie klausimai:

1. Nacionalinių finansinės paramos skyrimo 2012-2016 metais maisto sistemų vystymui kiekybinės ir kokybinės analizės pristatymas ir grįžtamasis ryšys

1.1. Pristatyta Belgijos Karalystės finansinės paramos skirtos Maisto sistemų vystymui informacijos rinkimo kiekybinė analizė (dr. Inka Vanwonterghem, Hendrik de Ruyck)
1.2. Pristatytos Maisto sistemų vystymo nacionaliniame lygmenyje kokybinės (politikų lygmenyje) analizės (Monique Axelos).

NUTARTA:

1.1. Parengti likusių šalių (SW, SP, LT, TK, FR, NL, UK, IE) kiekybines analizes SCAR grupių komitetui iki 2018-02 mėn. ir jas pristatyti sekančiame SCAR grupės posėdyje, 2018-03 mėn. pradžioje.
1.2. Parengti kokybines nacionalines Maisto sistemų vystymo analizes iki 2017-12 mėn. pabaigos.
1.3. Pasiūlyti kandidatūras darbo grupei (vad. Isabelle De-Froidmont-Goertz), kuri analizuos ir reziumuos nacionalines kokybinių Maisto sistemų vystymo analizes, iki 2017-12 mėn. pabaigos.

2. Veiksmų plano bendrųjų / kompleksinių problemų sprendimui pristatymas

2.1. Pristatytas koncepcija ir trumpas veiksmų planas “Maisto sistemų monitoringas: rezultatai atsižvelgiant į valdymą ir validumą ateityje” (dr. Niels Halberg, Casper Zulim de Swarte, dr. Alvija Šalaševičienė, Henk Wehoek).
2.2. Pristatyta koncepcija ir trumpas veiksmų planas “Diversifikacijos procesai Maisto sistemose” (Christophe Cotillon, Minna Huttunen, Ruairi Colbert).

NUTARTA:

2.1. Kreiptis į Scar casa prašant papildomo finansavimo ekspertui rengiant Maisto sistemų monitoringo veiksmų planą ir konceptą (atsakingas Niels Halberg ir grupė).
2.2. Papildyti darbo grupei veiksmų planą “Diversifikacijos procesai Maisto sistemose” (atsakingas Christophe Cotillon ir grupė).

3. 2018-ųjų metų veiklų aptarimas

3.1. Aptarta SCAR web puslapio turinys, prieiga ir palaikymas (http://scar-europe.org/)
3.2. Aptarti artimiausi susitikimai
3.3. Aptartas Scar grupės narių dalyvavimas ir pasisakymai aukščiausio lygio susitikime Plovdive, 2018-06 mėn.

Ataskaitą parengė dr. Alvija Šalaševičienė