Maisto institutas 2018 metus pradėjo pasipildęs naujomis mokslo darbuotojų pajėgomis

Important | 2018-01-29

Chemijos mokslo laboratoriją papildė du mokslo daktarai, Lina Ramanauskaitė ir Romualdas Smičius. Naujieji kolegos kupini inovatyvių idėjų, kurias įgyvendinsime bendradarbiaudami.

Lina Ramanauskaitė 2017 m. sausio mėnesį apgynė disertaciją “Plazmoninių nanostruktūrų sintezė, charakterizavimas ir taikymas paviršiumi stimuliuotai Ramano spektroskopijai” chemijos mokslų kryptyje. Disertacija buvo parengta KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centre. Taip pat stažavosi Ciuricho universitete (Šveicarija, 2014), Medžiagų mokslo institute (Triestas, Italija, 2015), kartu su bendraautoriais parengė ir išspausdino 7 mokslo publikacijas tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, ji yra trylikos tarptautinių konferencijų pranešimų bendraautorė. L. Ramanauskaitės mokslinių interesų kryptys apima Ramano, SERS, TERS spektroskopiją, nanostruktūrų sintezę, baltymų sąveikos su nanostruktūromis tyrimus, nanotoksikologiją, molekulinių pėdsakų aptikimą įvairiuose mėginiuose taikant SERS spektroskopiją.

Romualdas Smičius studijavo chemiją Vilniaus Universitete. Vėliau stažavosi ir dirbo keliuose Lietuvos ir užsienio universitetuose, taip pat privačiose farmacinėse bei biotechnologijų kompanijose. Moksliniai interesai aprėpia sritis nuo organinių junginių sintezės ir išskyrimo iš gamtinių šaltinių bei taikymo iki terapiškai aktyvių oligonukleotidų kūrimo.